A Pajzs tárgyi leírása

Méretei: teljes átmérője 680mm

Anyagvastagsága: 3 és 10mm közötti változó

Belső kép átmérője: 265mm

Címerek magassága: 30mm

A pajzs úgynevezett "galvanoplasztikai" eljárással készül, mert ennek az eljárásnak alkalmazása során kapjuk a legtökéletesebb minőséget, a pajzs domborművei, legaprólékosabban kidolgozott miniatúrái így érvényesülhetnek a legszebben.
A végső minőség elérése természetesen sok kézimunkát igényel és ezáltal válik minden egyes elkészült darab egyedivé, utánozhatatlanná. A kívánt szín kialakításához galvánfürdőt alkalmazunk, mely során több a rétegben felvitt színadó anyag változtatásával biztosítjuk az elvárt minőséget.
A műtárgy élettartamának növelése érdekében több rétegben felületkezeljük, lakozzuk.
A hátsó felületet sötét posztóval fedjük, akasztóval szereljük. Rendelhető bronz, antikolt bronz és ezüst színekben, matt illetve fényes kivitelben.

A keletkezés kora.

A magyar Millennium kora, az ország ezeréves fennállásának megünneplésére épült. Országszerte nagyszabású rendezvények keretében rótták le kegyeletüket a honfoglalás emléke előtt. A közvélemény érdeklődésének középpontjába értelemszerűen a hét vezér, s főként a főfejedelem Árpád személye került. Számos szobor és emlékhely kialakítására került ekkor sor.
A nemzeti öntudatraeszmélés fénypontját nagyjából az1896-os esztendő jelentette.
A képek aulikus, Habsburg-centrikus volta jól megfigyelhető abban a nyilvánvaló tényben, miszerint a nemzeti öntudat legerőteljesebb korszakában éppen nemzeti identitásunk markáns kifejezésére alkalmas "jelenetek", úgymint a Rákóczi avagy 48/49-es szabadságharc nem kaptak helyet a pajzson.
A társadalom minden rétegét áthatotta az impozáns millenniumi eszme. A kereskedelem és kézműipar is ügyesen "hasznosította" az ezredévi felfokozott nemzeti rajongást.
Ennek sajátos, kiemelkedően művészi színvonalú alkotása Wisinger Mór budapesti ötvösművész erre az alkalomra készült emlékpajzsa.

A pajzs rendeltetése

Értelemszerűen vetődik fel a kérdés, egy ilyen kvalitásos, díszítő funkciót betöltő aprólékos kézimunkával készített ötvösmunka elkészítését mi ösztönözte? Jelenlegi adataink alapján erre biztos válasz nem adható, mégis annak képi ábrázolásait, az azokban megnyilvánuló szemléletet és nem utolsó sorban a készítés anyagi vonzatait figyelembe véve valószínűsíthető a megrendelő(k) társadalmi hovatartozása, kiket hazai mágnásaink esetleg magasabb társadalmi funkciót betöltő középosztálybelieink között kell keresnünk.

A pajzs leírása

A Millenniumi emlékpajzs a mitológiai Akhilleusz pajzzsal mutat távoli szellemi rokonságot. A négyes tagolású, 67 cm átmérőjű, szabályos kör alakú vörösréz pajzs, négy "gyűrűből" tevődik össze, melynek legbelsőbb mezője egy eredetileg aranyozott köriratú szabályos korongból áll. Az első gyűrű a pajzs külső peremén fut végig és a történelmi Magyarország összes vármegyéjéből (63+8) ötvenet jelenít meg álló alakban, a kései heraldika csücsköstalpú pajzsain. A címerpajzsok alatt elhelyezkedő jelmondat-szalagon a megyék nevei olvashatók. A címerek elhelyezési szisztémája a következő: a pajzs függőleges metszéspontjában, mintegy felezőpontjában a "fejrészen" (főhelyen) az ország szellemi, kulturális központját, Budapestet is magába foglaló Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye jelképe látható, tőle jobbra haladva, Felvidék-Nyugat-Magyarország, Felvidék-Délvidék, Partium-Erdély, Horvátország-Délvidék tájegységek címerei helyezkednek el, melyek Pest vármegyét jobbra követve a következők: Bács-Bodrog, Esztergom, Bars, Zólyom, Liptó, Turóc, Árva, Trencsén, Nyitra, Moson, Sopron, Komárom, Fejér, Veszprém, Tolna, Szepes, Sáros, Abaúj, Torna, Gömör- és Kishont, Jász-Nagykun-Szolnok, Zemplén, Bereg, Ugocsa, Máramaros, Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Békés, Csanád, Arad, Torontál, Temes, Krassó-Szörény, Hunyad, Szeben, Alsó-Fehér, Torda-Aranyos, Kolozs, Szolnok-Doboka, Maros-Torda, Nagy-Küküllő, Fogaras, Udvarhely, Csík, Zágráb, Varasd, Pozsega, Verőce, Szerém.
A második gyűrű széles sávján barokkos, volutás (csigavonalas) csavart vonalú díszes keretbe foglalt tíz magyar történeti kép látható, mely ezer esztendő főbb eseményeit eleveníti meg erősen katolikus és aulikus (udvarhű) felfogásban. E sorban elhelyezett történelmi tabló nyitó képe, voltaképpen kronológiai folytatása a pajzs közepén elhelyezkedő korong jelenetének (Árpád pajzsraemelése )
1. kép: Vajk megkeresztelése (Benczúr festménye nyomán), 2. kép: Szent László törvényei (a törvényt bemutató személyben felismerhető a forradalom igazságügyminisztere Deák Ferenc), 3. kép: Könyves Kálmán megtiltja a boszorkányégetést (csak az állattá változó típus, a striga létezését tagadta.)
4. kép: IX. Bonifác pápa és Luxemburgi Zsigmond megalapítja az óbudai egyetemet (1395) a királytól jobbra egy 19. sz-i polgári ruhás férfi áll feltehetően a pesti egyetem 1896-ban tevékenykedő rektora, 5. kép: Hunyadi Mátyás tudósai körében, balra hátul könyvnyomtatás és könyvtár, jobbra történetírók, elől csillagász és paptanár,
6. kép: XI. Ince pápa aláírja a Szent Liga okmányát, mely szövetség a török kiűzésére (1684), a trónon ülő I. Lipót magyar királyt tettre kész magyar végvári vitézek fogják közre,
7. kép: Savoyai Jenő herceg, magyar és nemzetközi csapatok élén visszafoglalja a töröktől megszállt Buda várát (1686), 8. kép: "Életünket és vérünket!" A magyar nemesség katonai segítségnyújtási felajánlása Mária Teréziának Pozsonyban, a királynő karján a későbbi II. József,
9. kép: II. Lipót kibékülése a magyar nemességgel az 1791. évi törvénycikk születése,
10. kép: Ferenc József 1867-es kiegyezést követő koronázása Pesten. Az uralkodó a koronázási dombon a négy égtáj felé suhint, lent a domb díszes ballusztrád korlátja, háttérben a Lánchíd, előtérben a kor előkelőségei, köztük Andrássy miniszterelnök (balról a második). A történelmi képeket jobbról, ill. balról, összesen tíz kibontotthajú, félmeztelen, széttárt karú mitológiai női alak, mint pajzstartó (telamon) szegélyezi, két-két címert (összesen húszat) tartva. A címertartók kétféle, antik vázát utánzó, barokkos növényi ornamentikával körítettek, melyek egyikénél két egymásnak háttal ülő, olvasó puttó, míg a másiknál keskeny "görög" váza látható. E második gyűrű címerei a következők: balra, ill. jobbra dőlt - az első gyűrű címereihez képest kisebb - csücsköstalpú pajzsok, melyek középről a felezőponttól indulva (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye címere alól) jobbra haladva a következők: 1-2. Nógrád, Győr, 3-4. Hont, Pozsony, 5-6. Vas, Zala, 7-8. Somogy, Baranya, 9-10. Heves, Borsod, 11-12. Ung, Bihar, 13-14. Szilágy kettőscímere, 15-16. Csongrád, Háromszék, 17-18. Kis-Küküllő, Brassó, 19-20. Beszterce-Naszód kettőscímere.
Megjegyzendő, hogy a történelmi Magyarország 63 vármegyéjét 71-re kiegészítő 8 horvátországi megye közül a művész önkényesen hármat kihagyott az ábrázoltak sorából (Belovár-Kőrös, Lika-Krbava, Modrus-Fiume).
A harmadik gyűrű. A pajzs belseje felé haladva látható e keskeny, díszes füzérekkel határolt sáv, mely rendeltetése az aranyozott körirat bemutatása, szövege a következő: "MAGYARORSZÁG EZREDÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE 1896"
A negyedik gyűrű. Ez valójában egy 15 cm átmérőjű szabályos kör, mely heraldikai értelemben szívpajzsnak felel meg s mely a gyűrűk sorrendje szerint a 11., kronológiailag azonban az 1. történeti képet tartalmazza. Minden kétséget kizáróan e jelenet bemutatásáért készült a pajzs, mely szimbolikusan a főalak, Árpád pajzsának tekinthető. Árpád fejedelmet, a megyer törzs vezetőjét láthatjuk, amint a többi magyar törzs vezére elismerve hatalmát, pajzsra emeli. A kép középpontjában látható a hat vezér, amint Árpád körül szolgálatot tesz, közülük négy - vélhetően Előd, Ond, Kond és Tass - tartja a pajzsot, míg kettő (Huba, Töhötöm) a kép jobb szélén foglal helyet. A háttérben a honfoglaló magyarság katonai egységei láthatók, melyek közül a zászlótartó lovas alakja válik külön. Minden valószínűség szerint az ábrázolat bal szélén, szerényen meghúzódva, korhű ruhába bújva, kezét alázatos hódolattal a pajzs fő képe, - azaz a mű lényege felé - emelve a művész profilportréja jelenik meg, előtte pedig a talaj ajnövényzetébe szolid diszkrécióval olvad bele a következő kaligrafikus szöveg: "Wisinger Mór műötvös Budapest, patent".

Szekrényessy Attila
Történész-heraldikus
Egyetemi oktató

Írjon véleményt a termékről

Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!
    Rossz           Jó

Díszpajzs

  • Gyártó: Díszpajzs
  • Cikkszám:
  • Készlet információ: Rendelhető
  • 99,000 Ft

  • Nettó: 77,953 Ft

Kapcsolódó termékek

Díszkép - Rakamazi Turul

Díszkép - Rakamazi Turul

Díszkép - Rakamazi Turu Leírás: A kép főalakja a gazdagon díszített turul, melynek karmaiban két ..

17,900 Ft Nettó: 14,094 Ft

Díszkép - Esztergomi Oroszlán

Díszkép - Esztergomi Oroszlán

Kör alakú díszkép,átmérője: 20,5 cm Leírás: A kör alakú kép szélén körbefutó első gyűrű motívumai..

14,900 Ft Nettó: 11,732 Ft

Díszkép - Íjász

Díszkép - Íjász

Kör alakú díszkép,átmérője: 24 cm A kör alakú kép központi alakja egy a háttérből kiemelkedő lova..

17,900 Ft Nettó: 14,094 Ft

Díszkép - Csata jelenet

Díszkép - Csata jelenet

Téglalap alakú díszkép, mérete:15*27,8 cm Mozgalmas csatajelenetet ábrázol a kép, melyen ló és l..

14,900 Ft Nettó: 11,732 Ft

Díszkép - Honfoglalás

Díszkép - Honfoglalás

Négyzetes alakú díszkép, mérete: 12*35 cm Munkácsy Mihály "Honfoglalás" című, az Országházunk e..

14,900 Ft Nettó: 11,732 Ft

Díszkép - Vadászat

Díszkép - Vadászat

Téglalap alakú díszkép, mérete:12,3*26,3 cm Leírás: a teljes felületet kitöltő mozgalmas jelenet ..

14,900 Ft Nettó: 11,732 Ft

Nagy-Magyarország réz plasztika

Nagy-Magyarország réz plasztika

Nagy-Magyarország réz plasztika antikolt, antikolt fa kerettel Mérete: 65*55cm..

75,000 Ft Nettó: 59,055 Ft